Kubacki Ryszard, Ulga remontowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Ulga remontowa

Z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przepisie tym regulowane były zasady korzystania z szeregu ulg podatkowych, m.in. z tzw. ulgi remontowej. O ile w przypadku większości zlikwidowanych ulg uchylenie art. 27a ustawy oznaczało, że rok 2003 był ostatnim, w rozliczeniu za który można było skorzystać z odliczenia (pomijając prawa nabyte), o tyle w przypadku ulgi remontowej takie odliczenie jest możliwe zarówno za rok 2004, jak i 2005. Ustawodawca, likwidując ulgę remontową, uwzględnił bowiem fakt, iż ulga ta realizowana jest w okresie 3-letnim. W związku z powyższym w przepisach przejściowych przewidział możliwość korzystania z ulgi remontowej do końca obecnego okresu 3-letniego, a więc do dnia 31 grudnia 2005 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX