Krywan Tomasz, Niedźwiedzka Małgorzata, Ulga przy zakupie kas fiskalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Ulga przy zakupie kas fiskalnych

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten ustawodawca łagodzi, wprowadzając ulgę na zakup kasy. W niniejszym komentarzu autor przedstawia warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mieć możliwość skorzystania z niej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX