Ulga na złe długi w podatkach dochodowych - OpenLEX

Różycki Karol, Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wprowadzenia w podatkach dochodowych mechanizmu „ulgi na złe długi”, zbliżonego do podobnego mechanizmu funkcjonującego od wielu lat w VAT. Autor omawia w nim przyczyny wprowadzenia tego mechanizmu, a także przesłanki i zasady stosowania ulgi na złe długi po stronie dłużnika i wierzyciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX