Wyrwa Piotr, Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce

2022 r. jest kolejnym rokiem, w którym przedsiębiorcy mają możliwość rozliczenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe (tzw. ulga B+R). W tym celu do deklaracji głównej CIT-8 muszą złożyć załącznik CIT-BR.

Sama istota ulgi, od czasu jej wprowadzenia w 2016 r., pozostała niezmieniona. Sprowadza się ona do tego, że koszty poniesione na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty.

Ustawodawca przyzwyczaił nas, że przepisy regulujące ulgę B+R są zmieniane co roku. Zmiany wprowadził też „Polski Ład”, co sprawiło że skorzystanie z ulgi B+R będzie jeszcze korzystniejsze.

Podpowiadamy więc kto, na jakich zasadach i w jaki sposób może rozliczyć ulgę na badania i rozwój oraz na jakie dodatkowe korzyści można liczyć od 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX