Wyrwa Piotr, Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce

2021 r. jest kolejnym rokiem, w którym przedsiębiorcy mają możliwość rozliczenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe (tzw. ulga B+R). W tym celu do deklaracji głównej CIT-8 muszą złożyć załącznik CIT-BR.

Sama istota ulgi, od czasu jej wprowadzenia w 2016 r., pozostała niezmieniona. Sprowadza się ona do tego, że koszty poniesione na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty.

Ustawodawca przyzwyczaił nas, że przepisy regulujące ulgę B+R są zmieniane co roku. Nie inaczej jest w 2018 r., w którym po raz kolejny zmieniono zasady, na jakich podatnicy mogą korzystać z tej preferencji podatkowej. Ponadto, 1.10.2018 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zmodyfikowała obowiązujące do tej pory i kluczowe dla ulgi B+R definicje.

Podpowiadamy więc kto, na jakich zasadach i w jaki sposób może rozliczyć nową ulgę na badania i rozwój w stanie prawnym obowiązującym od 1.10.2018 r.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access