Ułatwienia w celu dochodzenia wierzytelności - OpenLEX

Koralewski Michał, Ułatwienia w celu dochodzenia wierzytelności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 listopada 2017 r.
Autor:

Ułatwienia w celu dochodzenia wierzytelności

W dniu 07 kwietnia 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 r. poz. 933), której zasadnicza część wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku. Przedmiotowy akt prawny zmienia dziesięć innych ustaw. Przy czym nowele polegają zarówno na zmianach w instytucjach już istniejących, jak również na dodaniu nowych, nieznanych dotychczas regulacji. I tak, wprowadza się odmienne zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy w procesie budowlanym, czy też rozszerza kompetencje biur informacji gospodarczej, a także zmienia niektóre terminy i wartości progowe prawa procesowego. Z drugiej zaś strony tworzony jest Rejestr Wierzytelności Publicznoprawnych oraz kreowany nowy czyn nieuczciwej konkurencji. Wskazana na wstępie ustawa wprowadza, zatem bardzo szerokie spektrum zmian nakierowane na poprawę pozycji wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i będących instytucjami publicznymi. Co więcej zmiany dotyczą niemal wszystkich etapów dochodzenia należności, począwszy od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, czynności przedsądowych podejmowanych względem dłużnika, poprzez postępowanie zabezpieczające, aż po zmiany w postępowaniu procesowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX