Kopytowska Maria, Ułatwienia budowy budynków gospodarczych - jak wpływają na sytuację inwestorów i pracę organów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ułatwienia budowy budynków gospodarczych - jak wpływają na sytuację inwestorów i pracę organów

Ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym – dalej ustawa zmieniająca, wprowadzono zmiany w pr. bud. uławiające budowę budynków gospodarczych. Wprowadzone zmiany w korzystny sposób wpływają na sytuację inwestorów oraz pracę organów administracji architektoniczno-budowlanej. W komentarzu omówione zostały zagadnienia dotyczące realizacji budynków gospodarczych na podstawie przepisów obowiązujących od 3 czerwca 2023 r. oraz znaczenie nowych zasad budowy dla inwestorów, w szczególności rolników oraz organów właściwych w sprawach budowy tych obiektów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX