Latos - Miłkowska Monika, Układy zbiorowe pracy - ograniczenie podmiotowe i przedmiotowe w samorządzie terytorialnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Układy zbiorowe pracy - ograniczenie podmiotowe i przedmiotowe w samorządzie terytorialnym

W obecnie obowiązującym stanie prawnym co do zasady dopuszczalne jest zawieranie układów zbiorowych pracy dla pracowników samorządu terytorialnego. Jednakże swoboda rokowań w tym zakresie doznaje ograniczeń zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Komentarz omawia zasady zawierania, uprawnienia i obowiązki związane z zawieraniem układów zbiorowych pracy dla tej kategorii pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX