Układ zbiorowy pracy - OpenLEX

Florek Ludwik, Układ zbiorowy pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2015 r.
Autor:

Układ zbiorowy pracy

Krótka analiza zawierająca definicję, zakres podmiotowy i strukturę układu zbiorowego pracy. Omówienie znaczenia normatywnego i powszechnego charakteru postanowień układu a także możliwych szczebli zawierania układu pracy. Wymogi co do treści normatywnej i obligacyjnej układu. Charakterystyka stron i ich zdolności układowej. Zagadnienie reprezentatywności związków zawodowych na różnych szczeblach. Omówienie zakresu podmiotowego, czasu obowiązywania, rejestracji układu oraz zmian organizacyjnych mających lub nie mających wpływu na trwałość układu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX