Ujemna wartość firmy - OpenLEX

Karwowski Mariusz, Pojedynek Agnieszka, Świderska Gertruda K., Ujemna wartość firmy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Ujemna wartość firmy

W komentarzu omówiono definicję oraz zasady ujmowania w księgach rachunkowych ujemnej wartości firmy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX