Czajka-Marchlewicz Bogna, Ujednolicenie zasad w zakresie opracowań geodezyjnych wymaganych w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ujednolicenie zasad w zakresie opracowań geodezyjnych wymaganych w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego

Dnia 16 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 782 i, z nielicznymi wyjątkami, wejdzie w życie 31 lipca 2020 r. Nowelizacja ujednolica zasady opracowań geodezyjnych wymaganych w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access