Skibińska Małgorzata, Ujawnienie wysokości wynagrodzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Ujawnienie wysokości wynagrodzenia

Element umowy o pracę, jakim jest wysokość wynagrodzeń pracowników, zawsze będzie budzić duże emocje wśród zainteresowanych: pracowników i pracodawcy, ale również konkurencji. Obecnie kiedy wynagrodzenia poszczególnych pracowników są mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju firmy, stanowiska w danej firmie, czy też regionu kraju informacja o wysokości wynagrodzenia jest coraz bardziej pożądana. Grupą, wśród której informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia budzą największe zainteresowanie, a tym samym są jednym z najpopularniejszych tematów, są pracownicy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX