Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego - OpenLEX

Wilk Michał, Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Od 1.01.2019 r. szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania tzw. schematów podatkowych udostępnianych podatnikom. Odpowiadając na postulaty zgłaszane w toku przygotowywania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej w tym zakresie, ustawodawca wprowadził pewne instrumenty prawne chroniące tajemnicę zawodową doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Mimo to zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów, przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych, budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX