Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Ugody pozasądowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Ugody pozasądowe

Niniejszy komentarz poświęcony jest analizie zagadnienia ugód pozasądowych. Autorzy wskazują na sytuacje, w których ugoda jest dopuszczalna, w sposób szczegółowy omawiają jej treść ze wskazaniem na formę oraz dopuszczalność zawarcia klauzuli prorogacyjnej. W treści zostały również wskazane zalety ugody wraz z dokładną analizą przerwania biegu terminu przedawnienia. Na końcu autorzy wskazują sposób dochodzenia roszczeń z ugody w razie jej niewykonywania przez dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX