Habryn-Chojnacka Ewa, Ugoda zawierana przed sądem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Ugoda zawierana przed sądem

Komentarz przedstawia zagadnienie ugody zawieranej przed sądem. Autorka opisuje przypadki, w których ugoda ta może być zawarta oraz sprawy, w których zawarcie ugody jest niedopuszczalne. Komentarz przedstawia konsekwencje zawarcia ugody przed sądem, a także opisuje przypadki, w których sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną, a także sytuacje, w których strona może uchylić się od zawartej ugody. Komentarz omawia również zagadnienie rozkładu kosztów postępowania w sprawie zakończonej ugodą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX