Sieradzka Małgorzata, UE nakazuje chronić sygnalistów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

UE nakazuje chronić sygnalistów

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Podmioty, których dotyczy akt prawny

podmioty prawne w sektorze prywatnym: zasadniczo przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 pracowników;

podmioty prawne w sektorze publicznym, w tym podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą takich podmiotów, przy czym państwa członkowskie UE będą mogły wyłączyć z zastosowania niektórych istotnych przepisów:

gminy liczące mniej niż 10.000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników lub

podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą takich podmiotów zatrudniające mniej niż 50 pracowników;

osoby fizyczne pracujące w i dla ww. podmiotów, zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnaliści), w następującym charakterze:

pracownicy

osoby prowadzące działalność na własny rachunek

udziałowcy, akcjonariusze lub członkowie organu zarządzającego przedsiębiorstwa

wolontariusze i stażyści oraz

wszelkie osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX