Bartosiewicz Adam, Udzielenie pełnomocnictwa i prokury jako przedmiot opłaty skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2020 r.
Autor:

Udzielenie pełnomocnictwa i prokury jako przedmiot opłaty skarbowej

Jednym z przedmiotów opodatkowania opłatą skarbową jest pełnomocnictwo. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniono zasady podlegania pełnomocnictw opłacie skarbowej. Wcześniej wskazywano, że opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa. W obecnym stanie prawnym wskazuje się, że opłacie skarbowej podlega czynność złożenia w organie administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa (prokury).

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access