Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto - OpenLEX

Sendrowski Paweł , Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto

Przedmiotem komentarza jest udzielenie zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (130.000 zł netto). Mimo wyłączenia obowiązku stosowania p.z.p., udzielenie takiego zamówienia jest procesem wymagającym dużej świadomości prawnej zamawiających oraz wykonawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX