Paszkowski Artur, Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a ochrona danych osobowych na przykładach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a ochrona danych osobowych na przykładach

Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. W swej istocie dotyka on nade wszystko, poza przedstawieniem ogólnych zasad ochrony danych sensytywnych, materii sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych związanych ze stanem zdrowia pacjenta, w tym również w kontekście obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej. Komentowane zagadnienia przedstawiono w formie praktycznych kazusów podnoszonych niejednokrotnie w praktyce działalności podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX