Lenczowska - Soboń Katarzyna, Udzielanie informacji pacjentowi o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 września 2021 r.
Autor:

Udzielanie informacji pacjentowi o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych

Komentarz poświęcony został omówieniu zagadnień związanych z regulacjami dotyczącymi informowania pacjentów o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX