Ostrowska Anna, Udzielanie dotacji w świetle budżetowej zasady roczności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Udzielanie dotacji w świetle budżetowej zasady roczności

Spośród wszystkich zasad budżetowych zasada roczności wydaje się posiadać największy wymiar praktyczny w zakresie wydatków dotacyjnych, gdyż jej nierespektowanie wiąże się często z ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego też warto przeprowadzić szerszą analizę stosowania właśnie tej zasady budżetowej w odniesieniu do samorządowych wydatków na dotacje, jakkolwiek w procedurze ich dokonywania powinny być uwzględniane również inne zasady budżetowe - szczegóły w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX