Udzielanie dotacji pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych pracowników - OpenLEX

Piszko Agata, Udzielanie dotacji pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 listopada 2015 r.
Autor:

Udzielanie dotacji pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych pracowników

W niniejszym komentarzu autor szczegółowo przedstawia zagadnienie kształcenia młodocianych pracowników. Opisane zostały warunki zatrudnienia młodocianego pracownika, zasady wynagradzania oraz zasady na jakich pracodawca może ubiegać się o dotację przy zatrudnieniu młodocianych pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX