Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przez... - OpenLEX

Wycisk Urszula, Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, udzielane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, tj. zarówno z budżetu gminy oraz powiatu, jak i województwa.

W komentarzu omówione zostały zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX