Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Udzielanie czynności w ramach porady pielęgniarskiej

Porada pielęgniarska jest nowym świadczeniem gwarantowanym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzonym w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego od 17.10.2019 r. przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.09.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza poradę pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej. W komentarzu przedstawiono dziedziny i zakres świadczeń w ramach porady pielęgniarskiej AOS i POZ, a także wskazano osoby uprawnione do jej udzielania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?