Udział związków zawodowych w realizacji zadań oświatowych - tworzenie związków, ich uprawnienia i zadania - OpenLEX

Piszko Agata, Udział związków zawodowych w realizacji zadań oświatowych - tworzenie związków, ich uprawnienia i zadania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Udział związków zawodowych w realizacji zadań oświatowych - tworzenie związków, ich uprawnienia i zadania

Poniższe opracowanie poświęcone jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem w obrocie prawnym organizacji, których głównym celem jest obrona praw pracowniczych. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na zadaniach związków zawodowych w zakładach pracy – a ściślej w szkołach i placówkach oświatowych. Zwrócono również szczególną uwagę na obowiązki organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w aspekcie tworzenia prawa miejscowego, likwidacji i przekształceń szkół, itp. Celem opracowania jest pomoc osobom zarządzającym oświatą w podejmowaniu współpracy z organizacjami związkowymi na płaszczyznach objętych zakresem działania związków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX