Lewandowski Tomasz, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym – prawa strony służące prokuratorowi, sprzeciw oraz skarga do sądu administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym – prawa strony służące prokuratorowi, sprzeciw oraz skarga do sądu administracyjnego

Komentarz praktyczny stanowi omówienie udziału prokuratora w ogólnym postępowaniu administracyjnym, który inicjuje postępowanie administracyjne i bierze w nim udział, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, a w szczególności, gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej lub interes społeczny.

W komentarzu starano się, w oparciu o literaturę przedmiotu, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA, wskazać na najczęściej spotykane problemy i wątpliwości związane z tą instytucją, próbując zaprezentować możliwe warianty prawidłowego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX