Wiśniewski Grzegorz, Udostępnienie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor:

Udostępnienie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Artykuł poświęcony jest analizie możliwości udostępnienia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji sporządzanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Autor dokonuje analizy możliwości udostępnienia tego sprawozdania na podstawie ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł odpowiada na pytanie, czy informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji mogą być uznane za informacje o środowisku i jego ochronie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX