Nowak Maciej Jacek, Udostępnienie gruntów publicznych pod inwestycje mieszkaniowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnienie gruntów publicznych pod inwestycje mieszkaniowe

Celem komentarza jest przybliżenie możliwości i zasad przygotowywania gruntów pod inwestycje w wymiarze planistycznym. Obejmuje to określenie roli poszczególnych narzędzi polityki przestrzennej, a także wskazówek ich optymalnego zastosowania. Powołano również możliwe praktyki obejmujące zachowania strony inwestorskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX