Zygmunt Łukasz, Udostępnianie informacji publicznej o działalności jednostek pomocniczych gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie informacji publicznej o działalności jednostek pomocniczych gmin

Celem niniejszego opracowania jest próba syntetycznego ujęcia problemu dostępu do informacji publicznej w ramach działalności jednostek pomocniczych gmin, zarówno w zakresie informacji podlegających udostępnieniu, jak i podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku udostępniania informacji o jednostkach pomocniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX