Ostapski Adam, Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - opłata za udostępnienie informacji, decyzja odmowna albo umorzenie postępowania, procedura odwoławcza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - opłata za udostępnienie informacji, decyzja odmowna albo umorzenie postępowania, procedura odwoławcza

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą udostępniania informacji publicznej na wniosek, w tym w szczególności zagadnienie stosowania formy decyzji administracyjnej w sprawach o udostępnienie informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX