Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - zagadnienia ogólne, podmioty uprawnione, załatwienie wniosku - OpenLEX

Ostapski Adam, Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - zagadnienia ogólne, podmioty uprawnione, załatwienie wniosku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - zagadnienia ogólne, podmioty uprawnione, załatwienie wniosku

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą udostępniania informacji publicznej na wniosek, w tym w szczególności zagadnienie stosowania formy decyzji administracyjnej w sprawach o udostępnienie informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX