Zygmunt Łukasz, Udostępnianie informacji o wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie informacji o wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach publicznych

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie przesłanek udostępnienia bądź odmowy udostępnienia informacji o wynagrodzeniu pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p. Wykładnia przepisów (nawet proceduralnych) opiera się głównie na bieżącym orzecznictwie sądów administracyjnych, stąd obfite przytoczenie istotnych dla tematu rozstrzygnięć. Autor skupia się na kwestii ochrony prawa do prywatności z art. 5 ust. 2 u.d.i.p., jednak należy pamiętać, że ewentualne ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej mogą wynikać również z przepisów szczególnych zawartych w innych ustawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX