Widła Bohdan, Udostępnianie i korzystanie z internetowych API - aspekty prawne i praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie i korzystanie z internetowych API - aspekty prawne i praktyczne

Poza nielicznymi regulacjami sektorowymi, brak przepisów regulujących kompleksowo korzystanie z internetowych API i udostępnianie ich. Celem tego opracowania jest przede wszystkim wskazanie na niektóre specyficzne problemy, które mogą pojawiać się na tle różnych dziedzin prawa, takich jak prawo autorskie, prawo ochrony danych osobowych czy prawo świadczenia usług drogą elektroniczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX