Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Udostępnianie dokumentacji medycznej organom rentowym

Niniejszy komentarz ma na celu szczegółowe omówienie zagadnienia udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, na rzecz organów rentowych. Autor w pierwszej kolejności wskazuje podstawę prawną dla tematu opracowania oraz podejmuje próbę wyjaśnienia pojęcia organu rentowego. Następnie omawia sam proces udostępniania dokumentacji. Analizuje kwestię form oraz możliwości pobierania opłat z tytułu jej udostępniania. Wreszcie zwraca uwagę czytelników na projektowaną nowelizację przepisów normujących, między innymi zasady udostępniania dokumentacji medycznej, akcentując ich wpływ na możliwości dostępu do dokumentacji przez organy rentowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?