Różycki Karol, Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu udostępniania akt w postępowaniu podatkowym. Autor określa, jakie czynności składają się na instytucję udostępniania akt, a następnie szczegółowo je omawia, wskazując też na przypadki, w których następuje ograniczenie prawa do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Całość komentarza uzupełniona jest orzecznictwem regulującym omawianą problematykę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX