Kania Marcin, Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela poprzez zagrożenie niewypłacalnością dłużnika oraz zamiar pokrzywdzenia wierzyciela poprzez przeniesienie składników majątku lub bankructwo dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela poprzez zagrożenie niewypłacalnością dłużnika oraz zamiar pokrzywdzenia wierzyciela poprzez przeniesienie składników majątku lub bankructwo dłużnika

Niniejszy komentarz skupi się na szczegółowym omówieniu problemów występujących w relacjach między dłużnikiem i wierzycielem a związanych bezpośrednio z celowym działaniem dłużnika w kierunku doprowadzenia do swojej niewypłacalności lub bankructwa w aspekcie przepisów art. 300 i 301 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX