Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym za zgodą strony - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym za zgodą strony

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym za zgodą strony

Komentarz do art. 154 i 155 kodeksu postępowania administracyjnego wyjaśnia instytucję uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podczas omawiania wskazanych przepisów szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX