Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej - OpenLEX

Dzwonkowski Henryk, Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Komentarz poświęcony jest jednemu z trybów nadzwyczajnych wzruszania decyzji ostatecznej, tj. instytucji uchylenia lub zmiany decyzji podatkowej. Autor omawia w nim zasady uchylenia: decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa, decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, a także decyzji ostatecznej z powodu niedopełnienia przez stronę określonej czynności. Ponadto w komentarzu znaleźć można informacje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX