Uchybienia w zakresie szkoleń bhp w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Uchybienia w zakresie szkoleń bhp w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchybienia w zakresie szkoleń bhp w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej

Zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez zapewnienia właściwych szkoleń bhp ma charakter bezwzględny. Naruszenia przepisów dotyczących szkoleń mogą w praktyce skutkować nie tylko środkami prawnymi jakie zwykle wydaje inspektor pracy, ale i odpowiedzialnością wykroczeniową oraz karną. Warto mieć świadomość, jakie naruszenia mogą być podstawą wspomnianej odpowiedzialności, oraz czy będzie ona aktualna wyłącznie w przypadku naruszenia przepisów dotyczących szkoleń względem pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX