Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na... - OpenLEX

Wilk Jakub, Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Obowiązująca od 9.03.2018 r. podstawa prawna do wydania aktu prawa miejscowego nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w odniesieniu do każdego rodzaju napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Ponadto liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy podzielić na dwa rodzaje sprzedaży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?