Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Uchwały spółek kapitałowych dotknięte brakami formalnymi

Wpływ uchybień formalnych na uchwały podejmowane przez organy spółek kapitałowych to zagadnienie postrzegane niejednolicie, zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa handlowego. Wielość poglądów dotyczy w szczególności kwalifikacji prawnej tego typu aktów korporacyjnych. Wyróżnia się w tym zakresie dwie osie sporów. Pierwszą z nich jest kwestia uznania danej uchwały za istniejącą (wątpliwości odnoszą się tutaj do możliwości stwierdzenia ich nieważności z uwagi na wady formalne) bądź też przypisania jej statusu tzw. nieaktu (uchwały nieistniejącej). Problem stwierdzenia nieważności uchwały pociąga za sobą takie wątpliwości jak wpływ danego uchybienia na konkretną uchwałę, czy ustalenie momentu zaistnienia tegoż naruszenia.

Niniejsze zagadnienie dodatkowo komplikują różne kwalifikacje wpływu poszczególnych naruszeń na dany akt korporacyjny, które to proponowane są zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo. Wydaje się zatem, że niezbędne jest podjęcie próby usystematyzowania poglądów doktryny i orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?