Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Uchwały śmieciowe w czasie epidemii koronawirusa

Wprowadzenie stanu epidemii miało wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Ustawodawca w przepisach ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw podjął próbę wprowadzenia regulacji prawnych mających wspomóc funkcjonowanie poszczególnych branż. Jednak przedstawiciele branży odpadowej nie są zadowoleni z zaproponowanych rozwiązań. W komentarzu omówiono, w jaki sposób i czy w ogóle samorządy mogą wpłynąć na sytuację branży odpadowej poprzez zmianę tzw. uchwał śmieciowych, odniesiono się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz omówiono możliwą ingerencję wojewody w uchwały rad gmin.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?