Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Uchwały rady gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej

Po dokonanej ustawą z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw tzw. rewolucji śmieciowej gminom było trudno dostosować się do nowego prawa. Obecnie przed jednostkami samorządu terytorialnego ponownie postawiono wymagające zadanie – 6.09.2019 r. prawodawca dokonał kolejnej znaczącej zmiany ustawy śmieciowej mocą ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.c.p.g. W komentarzu omówiono zakres nowelizacji regulujący uchwały podejmowane przez rady gminy na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g – ze szczególnym zwróceniem uwagi na późniejsze stosowanie ich postanowień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację