Wilk Jakub, Uchwały rad gmin uczestniczących w rządowych i ministerialnych programach dotyczących pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Uchwały rad gmin uczestniczących w rządowych i ministerialnych programach dotyczących pomocy społecznej

Gminom chcącym uczestniczyć w realizacji rządowych oraz ministerialnych (resortowych) programów dotyczących pomocy społecznej stawianych jest wiele warunków formalnych i merytorycznych. Należy do nich podjęcie przez radę gminy określonych uchwał lub uregulowanie w uchwałach konkretnych zagadnień. Opracowanie wskazuje na sposób sformułowania tego wymogu w obowiązujących programach rządowych i ministerialnych, zwraca uwagę na zróżnicowane podstawy prawne podjęcia programów oraz konieczność stosowania ustawy o pomocy społecznej dla podjęcia uchwał realizujących wymogi programów.

1.Podstawy prawne rządowych programów dotyczących pomocy społecznej

Rada Ministrów posiada kompetencję do przyjmowania rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, a jednocześnie do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków realizacji takich programów, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia efektywności rządowego programu pomocy społecznej (art. 24ustawy z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX