Misiejko Adrian, Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w transporcie drogowym – część II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w transporcie drogowym – część II

W niniejszym komentarzu została poruszona problematyka określania przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Omówiono kwestie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, a także zagadnienia pierwotnego wyznaczenia przystanków oraz obowiązków związanych z publikacją uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX