Wilk Jakub, Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podstawa prawna do wydania aktu prawa miejscowego nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komentarz omawia zasady stanowienia prawa miejscowego obejmującego ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, opisując zakres dyskrecjonalności prawodawczej organu stanowiącego gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX