Uchwała rady powiatu o zmniejszeniu opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo o zwolnieniu od jej uiszczenia - OpenLEX

Ostapski Adam, Uchwała rady powiatu o zmniejszeniu opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo o zwolnieniu od jej uiszczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała rady powiatu o zmniejszeniu opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo o zwolnieniu od jej uiszczenia

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą uchwały rady powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo w sprawie zwolnienia od jej uiszczenia lub w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych albo w sprawie zwolnienia od jej uiszczenia, podejmowanej na podstawie art. 79b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności takie kwestie jak: charakter prawny uchwały, zakres przedmiotowy, zagadnienia dotyczące procedury podjęcia uchwały i jej publikacji, a także nadzór i zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego w trybie art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX