Karciarz Mateusz, Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie jst

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie jst

Podjęcie przez radę (sejmik) uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie jst ma charakter fakultatywny. Wątpliwości budzi, czy określenie tych szczegółowych wymogów powinno znaleźć się wyłącznie w odrębnej uchwale, czy też może być częścią statutu. Przedmiot uchwały został uregulowany przez ustawodawcę w sposób niezwykle lakoniczny. Kwestią niezwykle problematyczną jest także termin jej podjęcia w odniesieniu do konkretnego raportu o stanie gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX