Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Uchwała rady gminy w sprawie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – szczegółowe warunki zwrotu zasiłku

Kompetencją rady gminy jest określenie, w drodze uchwały, wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie prawidłowego sposobu realizacji tej kompetencji. W jego treści uwzględniono poglądy doktryny, orzecznictwo sądowe i administracyjne oraz praktykę prawodawczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?