Uchwała rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - charakter... - OpenLEX

Ostapski Adam, Uchwała rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - charakter prawny i zakres przedmiotowy uchwały

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - charakter prawny i zakres przedmiotowy uchwały

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą uchwały rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmowanej na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dalej u.w.t.p.a., a w szczególności takie kwestie jak charakter prawny oraz zakres przedmiotowy uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX