Uchwała rady gminy w sprawie gminnych usług opiekuńczych – szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat... - OpenLEX

Wilk Jakub, Uchwała rady gminy w sprawie gminnych usług opiekuńczych – szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za gminne usługi opiekuńcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Uchwała rady gminy w sprawie gminnych usług opiekuńczych – szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za gminne usługi opiekuńcze

Kompetencją rady gminy jest określenie, w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie prawidłowego sposobu realizacji tej kompetencji. W jego treści uwzględniono poglądy doktryny, orzeczenia sądowe i administracyjne oraz praktykę prawodawczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX